Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Powiat grodzki

Ocena powiatu grodzkiego

Skierniewice, dnia 22.02.2008r.

Ocena zaopatrzenia i jakości wody do spożycia w wodociągach sieciowych na terenie miasta Skierniewice (powiatu grodzkiego) w 2007r.

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417) oraz ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia na terenie Skierniewic za 2007r.

  1. 1. Producenci i odbiorcy wody

 

Lp.
producenci wody zaopatrujący ludność
wielkość produkcji wody
(średnioroczna m3/d)
liczba ludności zaopatrywana
w wodę
procent ogółu mieszkańców
1.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
7491
47000*
96,4*
2.
Instytut Warzywnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
11
60
0,1*

 

* - dane szacunkowe

2. Jakość wody
Na terenie miasta funkcjonuje 1 wodociąg dostarczający zbiorowo wodę do spożycia oraz 1 wodociąg lokalny Instytutu Warzywnictwa. W obu wodociągach oceniana jest ona jako przydatna do spożycia bez ograniczeń.
W 2007r. w zakresie badanych parametrów tylko jeden raz, w wodociągu Skierniewice stwierdzano minimalne przekroczenie żelaza. Zanotowane wielkości nie miały znaczenia zdrowotnego, mogły natomiast przyczyniać się do niepożądanych zmian własności organoleptycznych – wzrostu barwy, mętności, a także pojawiania się metalicznego posmaku wody. Nie stwierdzono w badanych próbkach zanieczyszczeń bakteriologicznych.
3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.
W stosunku do producenta wody nie prowadzono postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody lub stanu sanitarno-technicznego urządzeń. Rozpatrywano 2 skargi na jakość wody: w ul. Strobowskiej i ul. Mszczonowskiej. Wyniki badań laboratoryjnych nie potwierdziły obecności zanieczyszczeń.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ocena powiatu grodzkiego (PDF)

Utworzono dnia 20.08.2015, 11:07