Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

System zarządzania w laboratorium

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Skierniewicach jako państwowe laboratorium jest podmiotem prawnym na podstawie swojego statusu państwowego. Działa w ramach zintegrowanej bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, wykonując badania głównie na potrzeby powiatów: skierniewickiego, łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, rawskiego, a także dla Klientów zewnętrznych.

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach utrzymuje i doskonali System Zarządzania wspomagający działalność laboratoryjną, wdrożony zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnienie wymagań Klienta, wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach prawa, jak również jego ciągłe doskonalenie.

 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 25 października 2004 roku. w następujących obszarach: 

  • Badania biologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności,
  • Badania chemiczne kosmetyków, wody, wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności,
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat),
  • Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, kosmetyków, wody, wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności,
  • Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi,
  • Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza,
  • Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia przez ludzi, żywności i obiektów z obszaru produkcji żywności,
  • Badania sensoryczne wody, wody do spożycia przez ludzi, żywności.

 

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie: www.pca.gov.pl.