Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i PU

 1. Współpraca z klientem odbywa się na podstawie zlecenia.
 2. Próbki przyjmowane są:
  • do badań mikrobiologicznych:
   poniedziałki i wtorki w godz. 800 - 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
  • do badań fizyko-chemicznych codziennie w godz. 800 - 1400. Wszelkie zmiany do w/w terminów należy uzgadniać z laboratorium telefonicznie lub osobiście.
 3. Próbki środków spożywczych nietrwałych do badań mikrobiologicznych powinny być transportowane w warunkach chłodniczych w możliwie jak najkrótszym czasie.
 4. Minimalna masa próbki:
  • do badań mikrobiologicznych – 150g,
  • do badań fizykochemicznych – 300g.

 

OFERTA BADAŃ Z DNIA 14.03.2020 r. WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM
​PSSE W SKIERNIEWICACH

Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB-540.

Szczegółowy zakres badań akredytowanych znajduje się w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB-540 dostępnym w siedzibie stacji oraz na stronie www.pca.gov.pl

 

OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH