Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Wykaz zatwierdzonych laboratoriów

Wykaz laboratoriów zatwierdzonych do badań jakości wody do spożycia na 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że na terenie miasta i powiatu skierniewickiego niżej wymienione laboratorium posiada zatwierdzenie upoważniające go do wykonywania w 2018 r. monitoringowych badań jakości wody do spożycia:

L.p.

Nazwa i adres laboratorium

Zatwierdzenie
data i znak decyzji

Oznaczane parametry

1.

Laboratorium przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
„WOD-KAN”  Sp. z o.o.
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice

04.01.2018 r.
PSSE.HŚ.485.92.1.17/18

 • jon amonowy
 • azotyny
 • azotany
 • mangan
 • żelazo ogólne
 • siarczany
 • chlorki
 • barwa
 • mętność
 • przewodność elektryczna właściwa w 250 C
 • utlenialność z KMnO4
 • odczyn  pH
 • chlor wolny
 • obecność i liczba enterokoków       (paciorkowców kałowych)
 • obecność i liczba bakterii grupy coli 
 • obecność i liczba Escherichia coli
 • ogólna liczba mikroorganizmów w T=22o C
 • zapach
 • smak

Zatwierdzenie do badań wody do spożycia upoważnia również laboratorium do wykonywania badań sanitarnych wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.