Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Sekcja Badań Żywności, Żywienia i PU

 1. Współpraca z klientem odbywa się na podstawie zlecenia.
 2. Zakres wykonywanych badań zawarty jest w pozycji OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH.
 3. Próbki przyjmowane są:
  • do badań mikrobiologicznych: poniedziałki i wtorki w godz. 800 - 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem
  • do badań fizyko-chemicznych codziennie w godz. 800 - 1400. Wszelkie zmiany do w/w terminów należy uzgadniać z laboratorium telefonicznie lub osobiście.
 4. Próbki środków spożywczych nietrwałych do badań mikrobiologicznych powinny być transportowane w warunkach chłodniczych w możliwie jak najkrótszym czasie.
 5. Minimalna masa próbki:
  • do badań mikrobiologicznych – 150g
  • do badań fizykochemicznych – 300g.