Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

Sekcja Badań Epidemiologicznych

 1. Współpraca z klientem odbywa się na podstawie zlecenia indywidualnego, skierowania na badanie podmiotu, z którym zawarte jest uzgodnienie warunków badań na wykonywanie badań diagnostycznych.
 2. Zakres wykonywanych badań zawarty jest na naszej stronie internetowej w pozycji OFERTA BADAŃ LABORATORYJNYCH
 3. Próbki przyjmowane są:
  • do badań mikrobiologicznych (wszystkie z wyjątkiem moczu i prób na nosicielstwo SS) od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1130,
  • do badań na nosicielstwo Salmonella, Shigella od poniedziałku do środy, w godz. 800 do 1130
 4. Informacja o RODO
 5. Odbiór wyników z badań: od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 15.00

  Wyniki przekazywane są zleceniodawcy lub osobie przez niego upoważnionej.
   
 6. Pobieranie i transport próbek do badań - zgodnie z IR/L/SBE -20
 7. Informacje na temat badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
 8. Upoważnienie do odbioru sprawozdania z badań